Räkna ut timlön & månadslön – så gör du (kalkylator)

Så tar du enkelt reda på din lön med vår miniräknare

Kontorsarbete möte

Vad är timlön?

Timlön är det belopp som en person får betalt per timme för sitt arbete. Det är vanligt förekommande inom olika yrken och branscher, och timlönen kan variera beroende på flera faktorer såsom yrkeserfarenhet, utbildning, geografisk plats och arbetsuppgifter. Vanligtvis anges timlönen i arbetsavtal eller löneavtal, och det är vanligtvis ett viktigt kriterium för att bestämma den totala inkomsten för en anställd.

Hur räknar jag ut min timlön?

För att räkna ut din timlön behöver du veta hur mycket du får betalt för ditt arbete under en viss tidsperiod, och hur många arbetstimmar du har under samma period. Du kan sedan använda följande formel för att beräkna din timlön:

 • Timlön = Totala lönen / Antal arbetstimmar

Till exempel, om du tjänar 20 000 kronor i månaden och arbetar 167 timmar under samma månad, skulle din timlön vara:

 • Timlön = 20 000 kronor / 167 timmar = 120 kronor/timme

Det är viktigt att komma ihåg att detta bara ger en uppskattning av din timlön, och faktorer som skatter, förmåner och andra avgifter kan påverka den faktiska mängden pengar du får betalt per timme.

Så räknar du ut timlön

Timmar per månad

Timlön före skatt:

Timlön efter skatt:

Timmar per vecka

Timlön före skatt:

Timlön efter skatt:

Tips: Det är viktigt att ha koll på semesterlönen.
Om företaget räknar fel eller medvetet betalar ut fel semesterlön (och du inte har koll), så kan det betyda att du förlorar tusenlappar varje år. Använd min kalkylator för semesterersättning med timlön eller kalkylator för dig med fast lön så har du koll på vad du ska få.

Kock i ett kök

Ett alternativt sätt att räkna ut timlönen

Du kan även räkna enligt följande formel:

 • Månadslön x 12 dividerat med 52 x timmar per vecka

Eller (månadslön x 12) / (52 x timmar per vecka) som det också blir när vi använder kalkylatorn.

Som exempel kan vi säga att du har en månadslön på 20 000 kronor och arbetar en 40 timmars arbetsvecka.

Uträkningen blir då 20 000 x 12 / 52 x 40 = 240 000 / 2 080, vilket ger oss svaret 115,4 kronor per timme.

Vanliga uträkningar för lön

 • Timlön = månadslönen dividerat med 167
 • Dagslön = månadslönen dividerat med 21
 • Dagslön per kalenderdag = månadslönen x 12 dividerat med 365

Räkna ut månadslönen från en timlön

Om du vill vända på beräkningen och räkna ut din månadslön baserat på en timlön så gör du följande:

Ta timlönen och multiplicera med antalet arbetade timmar för hela månaden.

Om du har en timlön på 120 kronor per timme och arbetar 40-timmars arbetsveckor så är uträkningen följande:

120 x 176 = 21 120 kronor i månadslön.

Timlön före skatt:

Timlön efter skatt:

Vad är skillnaden på timlön och månadslön?

Timlön och månadslön är båda sätt att mäta och betala för arbete, men de skiljer sig åt i hur de beräknas och hur de betalas ut.

Timlön är det belopp som en person får betalt per timme för sitt arbete, och den totala lönen beräknas genom att multiplicera antalet arbetade timmar med timlönen. Timlön används vanligtvis när en person arbetar på timbasis eller vid kortare projekt, till exempel inom restaurang- eller byggbranschen.

Månadslön är en fast lön som betalas ut varje månad, oavsett antalet arbetade timmar under den perioden. Månadslön används vanligtvis för heltidsanställda arbetstagare, och kan vara baserad på en årlig löneförhandling eller fastställas i en kollektivavtal. En anställd med månadslön har vanligtvis en fast arbetstid och arbetar oftast heltid.

Den stora skillnaden mellan timlön och månadslön ligger i hur den totala lönen beräknas och hur ofta den betalas ut. Medan en anställd på timlön kan ha en varierande lön varje månad beroende på antalet arbetade timmar, så får en anställd med månadslön en fast lön varje månad oavsett antalet arbetade timmar.

Vad är skillnaden på timlön och dagslön?

Vi har redan gått igenom vad timlön och månadslön är ovan, så vad är egentligen dagslön?

Dagslön är det belopp som en person får betalt för en dag av arbete, oavsett antalet arbetade timmar under den perioden. Dagslön används vanligtvis inom vissa yrken, som till exempel inom film- och TV-industrin, eller för kortare projekt eller visstidsanställningar.

Kvinna vid bord på kontor

Så bra är din timlön

Genomsnittslönen i Sverige beror på yrke, bransch, erfarenhet och andra faktorer, så det är svårt att ge en exakt siffra för vad som är genomsnittslönen för alla i landet.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var den genomsnittliga månadslönen i Sverige för heltidsanställda arbetstagare under 2021 cirka 35 500 kronor före skatt.

Detta kan variera beroende på yrke och bransch, och det är vanligt att det finns stora skillnader i lön mellan olika yrken.

Med 35 500 kronor i lön före skatt så blir timlönen på ett heltidsjobb cirka 213 kronor per timme.

Exempel på de tio vanligaste yrkena i Sverige

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var de tio vanligaste yrkena i Sverige under 2020 följande, tillsammans med deras respektive medellöner för heltidsanställda:

 • Butiks- och varuförsäljare: 25 100 kronor/månad
 • Undersköterskor, vårdbiträden och barnsköterskor: 27 500 kronor/månad
 • Lagerarbetare och godsbehandlare: 25 100 kronor/månad
 • Försäljningsassistenter och kassapersonal: 24 700 kronor/månad
 • Kockar och kallskänkor: 25 900 kronor/månad
 • Kundtjänstpersonal: 27 000 kronor/månad
 • Chefer inom handel och restaurang: 49 100 kronor/månad
 • Sjuksköterskor: 36 500 kronor/månad
 • Lastbilsförare och distributionsförare: 28 600 kronor/månad
 • Lärare i grundskolan och förskollärare: 35 100 kronor/månad

Det är viktigt att komma ihåg att dessa löner är medianlöner och att det finns stora skillnader inom varje yrkesgrupp beroende på faktorer som arbetslivserfarenhet, utbildning och geografisk plats.

Medianlönen i Sverige

Enligt SCB så var medianlönen i Sverige (för 2021) 33 200 kronor per månad. Genomsnittslönen stannade på 37 100 kronor per månad.

Text: Daniel Haaf

Publicerad: 2023-04-01

Uppdaterad: 2023-10-03