Räkna ut ditt meritvärde

Räkna procent Procent baklänges Räkna procent av Räkna ut kvadratmeter Reaktionssträckan

Vad är ett meritvärde?

Ett meritvärde är en siffra som visar summan av dina betyg i gymnasiet i Sverige. Varje betyg du får, oavsett ämne, har ett visst antal poäng kopplade till det. "A" ger mest poäng, följt av "B", "C", "D", "E" och sist "F", som inte ger några poäng alls.

Hur räknas meritvärdet ut?

Meritvärdet räknas ut genom att man summerar poängen för alla betyg man har fått. För varje "A" får man 20 poäng, för varje "B" får man 17,5 poäng, för "C" får man 15 poäng, för "D" får man 12,5 poäng, för "E" får man 10 poäng och för "F" får man 0 poäng.

Totalt kan man få maximalt 320 poäng från sina 16 bästa betyg. Därtill kan man också få meritpoäng genom att läsa vissa specifika kurser som ger upp till 2,5 poäng extra per kurs, upp till en maximal gräns på 20 poäng. Detta ger ett totalt maximalt meritvärde på 340 poäng.

person som skriver med stiftpenna

Varför är meritvärdet viktigt?

Meritvärdet är avgörande när du ansöker till vidare studier, som till exempel universitet eller högskola. De flesta program och kurser på universitetsnivå har ett visst antal platser tillgängliga. Om det finns fler sökande än platser, vilket ofta är fallet, används meritvärdet för att avgöra vilka sökande som får plats.

Här är några punkter om varför det är viktigt att ha ett bra meritvärde:

Hur kan man förbättra sitt meritvärde?

Det finns några sätt att förbättra sitt meritvärde:

  1. Förbättra dina betyg: Ju högre betyg du får redan i gymnasiet, desto mer ökar ditt meritvärde.
  2. Läs kurser som ger meritpoäng: Vissa kurser ger extra meritpoäng. Exempel på sådana kurser kan vara moderna språk eller matematik på en högre nivå än den obligatoriska kursen.
  3. Förbättra betygen efter gymnasiet: Om du redan har slutat gymnasiet men inte är nöjd med ditt meritvärde kan du förbättra det genom att läsa komvux-kurser eller genom att gå ett så kallat basår på universitetet.

Kom ihåg att det viktigaste inte är att ha ett perfekt meritvärde, utan att sträva efter att göra sitt bästa och att följa sina egna intressen och styrkor. Din utbildning och din framtid bör baseras på vad du är passionerad för, snarare än att jaga den högsta möjliga poängen.

Dina betyg i siffror – A till F

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng

Meritpoäng

Meritpoäng representerar ytterligare poäng som du kan erhålla om du har fullföljt vissa specifika kurser under din gymnasietid, som till exempel studier inom moderna språk och matematik. Din förmåga att erhålla och hur dessa meritpoäng krediteras kan variera beroende på när du studerade på gymnasiet.

Sådana poäng ges för att erkänna och belöna extra akademiska ansträngningar och kan hjälpa till att förbättra ditt genomsnittliga betyg, vilket i sin tur kan förbättra dina möjligheter till antagning till högre utbildning. De fungerar som en bonus för elever som har utmanat sig själva genom att ta mer krävande kurser.

Det finns en mängd olika kurser för vilka meritpoäng kan tilldelas, beroende på din gymnasieskolas specifika program och riktlinjer. Ofta belönas studier inom ämnen som matematik och moderna språk med meritpoäng på grund av deras betydelse för den allmänna utbildningen och deras relevans för många högskolestudier.

För att förstå hur meritpoäng kan påverka din betygsats och få mer specifik information som gäller för din betygstyp, rekommenderas det att du besöker Antagning.se. Denna webbplats ger omfattande information om meritpoäng och andra aspekter av antagningsprocessen till universitet och högskolor i Sverige.

barn som räknar matte

Räkna ut meritvärdet - så gör du

1. Ge bokstavsbetygen ett siffervärde

Det första steget är att kolla dina betyg och ge dem ett siffervärde. Ju högre betyg, desto högre är värdet. Här är den korrekta listan idag:

A = 20, B = 17.5, C = 15, D = 12.5, E = 10, F = 0

2. Räkna ut betygsvärdet för kurserna

Multiplicera siffervärdet för varje kurs med kursens gymnasiepoäng. Om du får betyget C i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng så är betygsvärdet alltså 15 * 100 = 1 500.

Ett annat exempel: Om du får betyget A i en kurs som omfattar 120 gymnasiepoäng så är betygsvärdet då 20 * 120 = 2 400.

Viktigt att tänka på här är att dina betyg i utökade kurser bara får räknas om det är nödvändigt för behörighet eller om de ger meritpoäng.

Du får inte heller räkna med gymnasiearbetet.

3. Addera dina betygsvärden

När du har räkna ut betygsvärdet för alla dina kurser så adderar du dem. Beroende på dina betyg och kursernas omfattning så har du nu ett slutvärde på 21 500 poäng till 48 000 poäng som mest.

4. Dela summan med totalpoängen

Den stora siffra du räknade fram i punkt 3 ska nu delas med summan av dina gymnasiepoäng.

Om du har läst ett komplett gymnasieprogram så omfattar det 2 500 poäng. Räkna av 100 poäng för gymnasiearbetet eftersom det inte får räknas med.

Totalsumman på 2 400 poäng (eller den siffra just du har) dividerar du med det totala betygsvärdet.

Som bäst kan du få värdet 20,00. Man avrundar alltid till två decimaler.

Här är två exempel:

5. Komplettera med meritpoäng

Om du har läst utökade kurser eller gjort kompletteringar så ska du inkludera dem nu.

Tre enkla exempel på uträkning av meritvärde

Exempel 1:

Emma har studerat naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Hon har gjort bra ifrån sig och har ett betygsvärde på 18.0. Emma har också valt att läsa Matematik 5, vilket ger henne 1.5 extra meritpoäng, och har dessutom läst Moderna språk steg 3, vilket ger henne ytterligare 0.5 meritpoäng.

Hennes totala meritvärde blir då 18.0 (betygsvärde) + 1.5 (Matematik 5) + 0.5 (Moderna språk 3) = 20.0.

Exempel 2:

Jonas har gått på samhällsvetenskapsprogrammet och har ett betygsvärde på 16.0. Han har valt att läsa Moderna språk steg 3 vilket ger honom 0.5 meritpoäng, men han har inte läst några ytterligare kurser som ger meritpoäng.

Hans totala meritvärde blir då 16.0 (betygsvärde) + 0.5 (Moderna språk 3) = 16.5.

Exempel 3:

Sara har studerat på ekonomiprogrammet och har ett betygsvärde på 17.0. Hon valde att inte läsa några extra kurser som ger meritpoäng under sin gymnasietid. Efter gymnasiet bestämde hon sig för att komplettera sina studier med Matematik 4 via Komvux, vilket ger henne 1.0 extra meritpoäng.

Hennes totala meritvärde blir då 17.0 (betygsvärde) + 1.0 (Matematik 4) = 18.0.