Räkna procent

Procenträkning

Visa inställningar // Visa innehållsförteckning
Räkna ut procentuell ökning och minskning


Formeln för uträkning: (b - a) / a * 100

Exempel på procentuell höjning

Efterfrågan på tomater har ökat och du vill höja priset i butiken. Tomaterna kostar normalt 22 kr per kilo och du höjer priset med 3 kronor per kilo. Hur många procent har du ökat priset? Så här räknar ut den procentuella ändringen.

1. Vi vet ursprungsvärdet och förändringen: 22 respektive 3.

2. Dividera förändringen med ursprungsvärdet: 3 / 22 = 0,136.

3. Multiplicera med 100 för att få procentvärdet: 13,6 %.

4. Vi kan nu avrunda uppåt till 14 procent som blir svaret.

Exempel på procentuell minskning

Mobiltelefonen du spanat in länge har äntligen blivit billigare. Tidigare pris var 13 999 kronor, men nu kostar den bara 11 499 kronor! Men vad är egentligen den procentuella förändringen, eller minskningen?

1. Vi vet ursprungsvärdet 13 999 och förändringen som är 2 500.

2. Dividera förändringen med ursprungsvärdet: 2 500 / 13 999 = 0,178.

3. Multiplicera med 100 för att få procentvärdet: 17,8 %.

4. Avrunda uppåt till 18 % så har du svaret.


Räkna ut procent av ett annat tal

%


Formeln för uträkning: a * (b / 100)

Exempel på hur mycket X % är av ett tal

Du ska sälja din gamingdator för 16 000 kronor, men köparen vill pruta priset med 20 procent. Hur mycket vill köparen betala för din dator. Så här räknar du ut hur mycket X procent är av ett tal.

1. Börja med att dividera ursprungspriset med 100: 16 000 / 100 = 160.

2. Multiplicera svaret med den procentuella förändringen: 160 x 20 = 3 200.

3.Subtrahera svaret från ursprungspriset: 16 000 - 3 200.

4. Svaret är att köparen vill betala 12 800 kronor.

Räkna ut din hyreshöjning för 2024 (kalkylator)

Räkna ut hur många procent ett tal är av ett annatFormeln för uträkning: a / b * 100

Hur mycket är min bil värd jämfört med nya bilen?

Din bil är värd 55 000 kronor och du vill sälja den för att köpa en ny bil som kostar 179 000 kronor. Hur stort är det procentuella värdet för din bil jämfört med den nya bilen. Så här räknar du ut procentsatsen.

1. Dividera det första talet med det andra talet: 55 000 / 179 000.

2. Multiplicera svaret – som är 0,307 – med 100 för att få procenten: 0,307 * 100 = 30,7 %.

3. Avrunda uppåt (om du vill) till 31 % så har du svaret.

Räkna ut resultatet med en procentuell ökningFormeln för uträkning: b / 100 * a + a

Värdeökning när du säljer din bostad

Du ska sälja din bostad och hoppas på en värdeökning med 30 procent. Bostaden köptes för 1,7 miljoner kronor – hur mycket har värdet ökat om bostaden säljs för 30 procent mer? Så här räknar du ut svaret.

1. 30 procent är samma som en förändringsfaktor med 1,3.

2. Det betyder att du kan multiplicera ursprungsvärdet med 1,3: 1 700 000 * 1,3 = 2 210 000 kronor.

3. Slutresultatet är alltså 2 210 000 kronor. Skillnaden är då 2 210 000 subtraherat med 1 700 000 = 510 000 kronor.

4. Du hoppas alltså på en värdeökning med 510 000 kronor till 2 210 000 kronor.

Räkna ut resultatet med en procentuell minskningFormeln för uträkning: a - b / 100 * a

Rabatt på cykel – sänkt 30 %

Du ska köpa en ny cykel. I butiken står det att cykeln normalt kostar 3 699 kronor, men just nu är den nedsatt med 30 procent! Tyvärr har butiken glömt att skriva vad cykeln kostar med det rabatterade priset. Så här vet du vad den kostar.

1. Minskningen är 30 procent vilket vi skriver om som 0,3.

2. Multiplicera 0,3 med det ursprungliga värdet, alltså 3 699.

3. Du får svaret 1 110 vilket du subtraherar från ursprungsvärdet.

4. 3 699 - 1 110 = 2 589 kronor är nya priset.

Gör din egen QR-kod (generator & tips om QR-koder)

Räkna ut moms / mervärdesskatt

Räkna moms


Räkna moms baklänges
Så räknar du med med moms

Du räknar enkelt ut momsen med en enkel formel. Allt du behöver veta är hur mycket momssatsen är och priset på varan. Så här gör du.

Momssatsen är antingen 6, 12 eller 25 procent beroende på vilken vara eller tjänst det handlar om. Normalt är det 25 procent som gäller för dagligvaror.

Lägg till moms

Du lägger till moms genom att multiplicera priset med rätt momssats.

Om ett pris exklusive moms är 1 000 kronor och momssatsen är 25 procent så är formeln: 1000 x 1.25 = 1 250 kronor.

Momsen blir i det här fallet 250 kronor.

Räkna bort moms

När du räknar bort moms så gör du samma uträkning, men baklänges. Det betyder att du dividerar med momssatsen.

Tar vi samma prisexempel ovan inklusive moms, alltså 1 250 kronor, så dividerar du med 1.25 vilket ger följande formel: 1250 / 1.25 = 1 000 kronor.

Momsen du räknade bort är alltså 250 kronor igen.

Räkna ut vinstmarginal i procent
Så här räknar du ut vinstmarginalen i procent

Räkna ut vinstmarginalen i procent genom att dividera resultatet med försäljningen.

Ju högre procenttal du får, desto bättre är resultatet på försäljningen. Om du får ett negativt procenttal så ha affären gått med förslust.

Formeln för att räkna ut vinstmarginalen:

Vinstmarginal i % = (Försäljning - Kostnader) / Försäljning

Exempel på uträkning av vinstmarginalen:

Ditt företag har en omsättning på 500 000 kronor första året. Dina kostnader uppgår till 378 000 kronor under samma period. Uträkningen ser ut så här:

  1. Räkna ut i decimalform: (500 000 - 378 000) / 500 000 = 0,244
  2. Räkna om till procentform: 0,244 x 100 = 24,4 %

En bra vinstmarginal är 20 procent och högre. Grattis, du har ett mycket bra resultat första året!

Räkna ut förändringsfaktorn

Du kan använda förändringsfaktorn för att räkna ut procentuella förändringar.

Formeln för att beräkna förändringsfaktorn är enkel:
Nya värdet dividerat med gamla värdet = förändringsfaktorn.

Förändringsfaktorn anger förhållandet mellan det nya och gamla värdet.

Förändringsfaktorn vid ökning

Priset på mjölk ökar från 20 kronor till 25 kronor.

För att räkna ut förändringsfaktorn så tar vi alltså 25 / 20 = 1,25.

Förändringsfaktorn är alltså 1,25 och den procentuella förändringen är 1,25 * 100 = 25 %.

Förändringsfaktorn vid minskning

Priset på flingor minskar från 55 kronor till 45 kronor.

Förändringsfaktorn räknar du ut genom 45 / 55 = 0,82.

Förändringsfaktorn är alltså 0,82 och den procentuella förändringen är 18 procent.

Räkna ut alkoholhalten i dryck (procenthalten)

För att räkna ut alkoholhalten (procenten) i en dryck behöver du två värden: mängden alkohol och den totala mängden av drycken. Här är en enkel formel för att räkna ut alkoholprocenten:

Alkoholprocent = (Mängd alkohol / Total mängd dryck) × 100

Om du har en dryck med 30 ml alkohol i en total mängd på 300 ml, skulle du räkna ut alkoholprocenten på följande sätt:

  1. Alkoholprocent = (30 / 300) × 100
  2. Alkoholprocent = 0,1 × 100
  3. Alkoholprocent = 10 %

Så alkoholhalten i denna dryck är 10 %.

Barn räknar matte på papper

Lär dig räkna procent

Vad är procent?

Det är viktigt att förstå vad procent är för att använda det korrekt. Enklaste förklaringen är att procent är ett annat ord för hundradel.

Namnet kommer från romartiden och det latinska ordet “per centum” som betyder för varje hundra. Eller hundradel på modern svenska.

Hundradel kan skrivas på tre olika sätt: I bråkform, decimalform och procentform.

Procent kan även anges med symbolen %.

Läs mer om vad procent och dess historik här.

Hur räknar man ut procent?

Räkna ut procentandelen

Formeln för att räkna ut procentandelen av ett tal så använder du följande formel: Andelen = Delen / Hela.

Så här ser det ut i ett exempel:

Låt oss säga att du har gräddat 50 pannkakor som familjen ska dela på. Ni äter 10 pannkakor.

Hela = 50
Delen = 10

Andelen, eller procentandelen, är alltså 10 / 50. Det betyder att Andelen har värdet 0,2.

Eftersom procent betyder hundradel så måste du multiplicera Andelen (0,2) med 100 för att få procentandelen.

Ditt svar är alltså 0,2 * 100 = 20 procent eller 20 %.

Därför måste du kunna räkna procent

Att kunna räkna med procent / hundradelar är extremt viktigt. Du kommer att stöta på många situationer i livet där det används.

Procent används bland annat när vi pratar om prishöjningar eller prissänkningar på varor i butik. När du ska låna pengar så måste du veta procentsatsen (och den effektiva räntan), när du ska betala skatten och mycket mer.

Du kan exempelvis stöta på situationer i butiker där det står att en vara har prissänkts med 20 procent. Då är det bra att snabbt räkna ut vad den faktiska summan blir om det inte framgår tydligt.

Räkna procent baklänges

Hur räknar man procent baklänges och varför är det bra att kunna?

En situationer när du måste räkna procent baklänges är när du ska betala ränta på ett lån.

Om du lånar 1 000 kronor och ska betala 5 procents ränta så räknar du så här:

Dela procentsatsen med 100, vilket blir 5/100 = 0,05. Därefter multiplicerar du med lånebeloppet, alltså 0,05 * 1 000. Resultatet är 50 vilket betyder att din räntekostnad är 50 kronor.

Läs mer om procenträkning baklänges här.

Miniräknare

Hur räknar man ut procent på miniräknare?

Alla miniräknare har en knapp med symbolen för procent. Det gäller alla modeller från de allra tidigaste till appen du har i din iPhone eller Android-telefon.

När du trycker på knappen eller ikonen med procentteckent på skärmen så omvandlas siffran på skärmen till ett decimaltal. Du använder det till att räkna ut procent av ett annat tal.

Exempel 1: Räkna ut rabatt på 18 % från 1 800 kronor

Låt oss säga att du vill räkna ut vad en rabatt på 18 procent är av 1 800 kronor. Med en miniräknare som har en procentknapp så gör du följande:

Formeln är 0,19 x 1800 och resultatet är 324 kronor. Du sparar alltså 324 kronor med rabatten.

Exempel 2: Dra av 15 % från 200 000 kronor

Om du planerar att köpa en bil för 200 000 kronor, men vill minska priset med 15 procent så räknar bilhandlaren ut det nya priset så här:

Formeln är (200 000 / 100) x 15 = 30 000. Du vet nu att 15 % av 200 000 är 30 000 kronor, och allt som behövs är att subtrahera resultatet från ursprungspriset.

Bilhandlaren vet nu att du vill köpa bilen för 170 000 kronor.

Kom ihåg: Procentknappen på miniräknaren dividerar talet på skärmen med 100


Om procenträknaren

Det här är en sida som jag arbetar på för att lära mig javascript. En möjlighet att skapa ett verktyg för enkla uträkningar kring procent som både jag och andra kan använda i vardagen. Det är inte lätt. Faktiskt lite frustrerande ibland. Men roligt och intressant.

Det finns så mycket jag vill och kan göra, men det finns några prioriteringar:


Text: Daniel Haaf
Publicerad: 2023-02-04
Uppdaterad: 2023-12-05