Vad är procent?

Vi använder procenträkning nästan dagligen. Det är en naturlig del av vår vardag och det är så vanligt att vi normalt aldrig tänker på vad det är och vad procenträkningen kommer ifrån.

Du måste så klart inte veta var procenträkning kommer ifrån för att använda det, men visst vore det intressant att veta var och när det började?

räkna procent procenträkning

Historiken bakom procenträkning

Procent, som kommer från latinets "per centum" som betyder "per hundra", är ett koncept som har varit en del av matematiken i tusentals år. Det finns ingen specifik person som kan tillskrivas som upphovsman till procent, men dess användning kan spåras tillbaka till antika civilisationer.

De gamla egyptierna använde ett system som liknade procent för att dela upp land och beräkna skatter. De gamla grekerna och romarna använde också liknande system, och begreppet "per centum" finns dokumenterat i romerska juridiska texter.

Procent som vi känner till det idag började användas mer allmänt i Europa under medeltiden, och utvecklades ytterligare under renässansen när handelsmän och matematiker började använda decimaler.

På 1700-talet blev procent ett standardverktyg inom matematik och ekonomi, och användes för att beräkna ränta och skatter. Sedan dess har det fortsatt att vara en grundläggande del av matematik och vardagligt liv, används i allt från finans och ekonomi till vetenskap och statistik.

Det är viktigt att notera att även om procent har använts i olika former genom historien, så är dess moderna användning och notation (symbolen "%") en relativt sen utveckling, och har utvecklats över tid genom bidrag från många olika kulturer och individer.