Se vädret just nu

Ängelholm

Högsta temperaturen idag

Total mängd regn

Total mängd snö

Risk för nederbörd

Timmar med nederbörd

Solen går upp

Solen går ner

Max vinststyrka

Max vindbyar


Tips: Räkna avstånd till blixten & blixtradar

Vad är väderdata / väderprognos?

Väderdata är information om tidigare väderförhållanden, aktuellt väder och framtida väder.

Informationen innehåller bland annat data om tillståndet i atmosfären, exempelvis temperatur, nederbörd, vind och lufttryck.

Datan kan användas för att göra avancerade väderprognoser, analyser av klimatförändringar och riskbedömningar för en rad olika verksamheter och områden.

Åskoväder

Hur tillförlitlig är väderdata?

Tillförlitligheten beror på mångao lika faktorer. Bland annat kvaliteten på mätinstrumenten, hur ofta mätningar utförs och hur informationen bearbetas av verksamheten som samlar in väderinformationen.

En insamlare av väderdata är SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut). De granskar och kvalitetsmärker data från olika källor, som mätstationer, satelliter och radar. De använder också statistiska metoder för att korrigera eventuella fel eller brister i sin data.

SMHI erbjuder också anpassade dataleveranser för olika behov. De kan extrahera, tolka och bearbeta data från Sverige eller resten av världen. De kan också ge råd om val av mätstation och tidsperiod, samt skriva intyg för försäkrings- eller rättsliga ärenden.

För att göra en väderprognos behöver man inte bara ha tillförlitlig väderdata utan också kunna tolka den med hjälp av matematiska modeller. SMHI använder sig av flera modeller som bygger på fysikaliska lagar och empiriska relationer mellan olika parametrar. Dessa modeller beräknar hur vädret kommer att utvecklas framåt i tiden utifrån det aktuella utgångsläget.

Men även de bästa modellerna har sina begränsningar och osäkerheter. Det beror bland annat på att atmosfären är ett komplext system som påverkas av många faktorer som inte alltid går att mäta eller förutsäga exakt. Därför ger SMHI ofta ett intervall eller ett sannolikhetsområde för sina prognoser istället för ett enskilt värde.

Väderprognoser är aldrig helt tillförlitliga

Väderprognoser kan vara relativt tillförlitliga, men räkna aldrig med att de är 100 % korrekta.

Det finns alltid en risk för fel eller brister i mätningar, överföringar eller bearbetningar av data. Dessutom kan väderprognoser vara mer eller mindre träffsäkra beroende på hur väl modellerna stämmer överens med verkligheten.

På Räkna-ut.se använder vi väderdata från Open-Meteo.com.

Open-Meteo.com bygger på öppen källkod och är ett kostnadsfritt API med väderdata.

Lat: 56.13 Long: 12.91

Text: Daniel Haaf

Publicerad: 2023-02-20

Uppdaterad: 2023-10-10