Räkna ut kvadratmeter och kubikmeter

Så räknar du ut kvadratmeter & hur många plattor du behöver

Räkna ut kvadratmetern på en yta med en mycket enkel formel. Vi hjälper dig att ta reda på storleken och räknar ut hur många plattor du behöver om du exempelvis ska lägga nytt golv.

1. Räkna ut kvadratmetern

2. Så många plattor behöver du

Ange storleken på golvplattorna

3. Om du vet täckningen per paket

Ange täckningen per paket

Räkna ut hur många liter färg du behöver

Hur många liter färg du behöver beror på flera faktorer.

Bland annat måste du veta hur stor yta du ska måla och hur många lager med färg som du behöver på väggen.

Normalt kan du måla mellan 4 och 6,5 kvadratmeter på 1 liter med målarfärg. Här är formulan för att räkna ut mängden själv samt en kalkylator som gör jobbet åt dig.

Kalkylator för liter färg per kvadratmeter

Fyll i kvadratmeter i första rutan och antalet liter som behöver per kvm i andra rutan.

Räkna ut mängden färg för en tom vägg

Om vi använder den som bas för vår uträkning så ser ett exempel ut så här:

Om du har en yta på 24 kvadratmeter som måste målas och målarfärgen täcker 6,5 kvadratmeter per liter så är formulan enligt följande.

Mängden färg = 24 / 6,5 = 3,7 liter

Räkna ut mängden färg för en vägg med dörrar och fönster

Men hur gör vi om det är ett fönster mitt på väggen? Eller en dörr?

Storleken på fönster och dörrar avgör så klart hur stor yta vi måste dra av från den totala beräkningen. I genomsnitt är storlekarna enligt följande:
  • Avdrag för en dörr: 1,9 kvadratmeter
  • Avdrag för ett fönster: 1,4 kvadratmeter

Om din vägg på 24 kvadratmeter har ett fönster på 1,4 kvadratmeter så ser uträkningen ut så här istället.

Mängden färg = (24 - 1,4) / 6,5 = 3,5 liter

Tänk på att mäta din fönster och dörrar för att det ska bli ett korrekt resultat.

Viktigt att tänka på när räknar ut mängden färg

Det finns några saker du måste ha i åtanke när du väljer färg och framför allt mängden.

Ofta behövs mer än en strykning på väggen. Du måste multiplicera mängden med antalet strykningar för att det ska bli rätt. Två strykningar kräver alltså minst 5,4 liter på en vägg som är 24 kvadratmeter.

OBS: Alla beräkningar är uppskattningar. Gör ordentliga mätningar, dubbelkolla uträkningarna och konsultera en fackperson om du är osäker.

Kvadratmeter i tum (inch):

Kvadratmeter i kvadratkilometer (km²):

Kvadratmeter i fot (feet):

Kvadratmeter i kvadratmiles:

Kvadratmeter i hektar:

Allt du måste veta om kvadratmeter

Vad är en kvadratmeter?

En kvadratmeter är en enhet för att mäta area. Det betyder att en kvadratmeter är lika stor som ytan av en kvadrat som har sidor som är en meter långa. En kvadratmeter kan också skrivas som m^2. För att beräkna arean av en figur i kvadratmeter, måste du multiplicera längden och bredden av figuren i meter. Till exempel, om en rektangel har en längd på 2 meter och en bredd på 3 meter, så är dess area 2 x 3 = 6 kvadratmeter.

Vad används kvadratmeter till?

Kvadratmeter är ett mått på area som används för att beskriva storleken på ytor som bostäder, tomter, golv och väggar. En kvadratmeter är arean av en kvadrat med sidan 1 meter. För att räkna ut hur många kvadratmeter en yta är så multiplicerar du längden och bredden av ytan. Till exempel, om ett rum är 4 meter långt och 5 meter brett så är rummets area 4 x 5 = 20 kvadratmeter. Kvadratmeter förkortas oftast som m² eller kvm .

Skor på trägolv

Uträkningar med kvadratmeter

Hur räknar jag om kvadratmeter till kvadratcentimeter?

För att räkna om från kvadratmeter till kvadratcentimeter behöver du multiplicera med 10 000. Detta beror på att en kvadratmeter är lika med 100 gånger 100 kvadratcentimeter. Ett exempel är att 5 kvadratmeter motsvarar 50 000 kvadratcentimeter.

Formel: Kvadratmeter * 10 000

Hur räknar jag om kvadratmeter till kvadratkilometer?

För att räkna om från kvadratmeter till kvadratkilometer måste du dividera antalet kvadratmeter med 1 000 000. Detta beror på att en kvadratkilometer är lika med en miljon kvadratmeter. Till exempel, om du har 5000 kvadratmeter, så blir det 5000 / 1000000 = 0.005 kvadratkilometer .

Formel: Kvadratmeter / 1 000 000

Hur räknar jag om kvadratmeter till hektar?

För att räkna om från kvadratmeter till hektar behöver du veta att en hektar är lika med 10 000 kvadratmeter. Det betyder att du kan dela antalet kvadratmeter med 10 000 för att få antalet hektar. Till exempel, om du har en yta på 50 000 kvadratmeter, kan du dela det med 10 000 och få 5 hektar. Formeln är: [Hektar] = [Kvadratmeter] / 10 000 .

Formel: Kvadratmeter / 10 000

Hur räknar jag om kvadratmeter till tum?

För att räkna om från kvadratmeter till tum måste du först veta hur många tum som motsvarar en meter. En tum är ungefär 2,54 centimeter, så en meter är ungefär 39,37 tum. För att få antalet tum i en kvadratmeter måste du multiplicera antalet tum i en meter med sig själv, det vill säga 39,37 gånger 39,37. Det ger ungefär 1550,01 tum i en kvadratmeter. Om du vill räkna om ett visst antal kvadratmeter till tum måste du alltså multiplicera det med 1550,01.

Formel: Kvadratmeter * 1 550,01

Vad är skillnaden på kvadratmeter och kubikmeter?

Kvadratmeter (m2) är en enhet för att räkna ut arean på ett område. Exempelvis golvytan på ditt vardagsrum eller storleken på ena väggen i sovrummet. När du räknar med kvadratmeter så är det bara ena sidan på en yta som ingår.

Formeln för kvadratmeter: längden x bredden

Kubikmeter (m3) är en enhet som anger volymen på en yta.Räkna ut kubikmeter och volymen genom att multiplicera längden med bredden, multiplicera därefter resultatet med höjden för att få fram volymen.

Formeln för kubikmeter: längden x bredden x höjden

Text: Daniel Haaf

Publicerad: 2023-09-02

Uppdaterad: 2023-10-21