Räkna ut reaktionssträckan

Kort reaktionssträcka är livsviktig för god säkerhet på vägarna

Reaktionssträckan är precis vad det låter som – sträckan du förflyttar dig från att något händer på vägen tills att du reagerar på det. Avståndet du rör dig ökar snabbt ju fortare fordet körs och desto långsammare reaktionstiden är. Reaktionssträckan är relaterad till bromssträcka och stoppsträcka. Alla tre benämningarna kan dyka upp i frågor på teoriprovet för B-körkort.

Uträkning reaktionssträcka

Vad är reaktionssträcka?

Reaktionssträckan är avståndet som fordonet färdas från att något händer till att du reagerar och börjar bromsa eller väja. Längden på reaktionssträckan påverkas av:

 • Fordonets hastighet
 • Din reaktionstid

Reaktionssträckan ökar proportionellt med fordonets hastighet. Om du färdas i 100 km/h så är reaktionssträckan dubbelt så lång som om hastigheten var 50 km/h.

Normal reaktionstid är upp till 2 sekunder. Uträknat är att personer mellan 45 och 54 år har generellt bäst reaktionstid.

Räkna ut reaktionssträcka

Det finns två sätt att räkna ut reaktionssträckan. Det enkla sättet är att multiplicera hastigheten (utan sista siffran) med reaktionstiden. Multiplicera igen med 3.

Här är ett exempel.

 • Hastigheten * din reaktionstid * 3
 • 50 km/h * 2 sekunder * 3
 • 5 * 2 * 3 =

Kom ihåg - vi tar bort sista siffran i hastigheten!

Det är enkelt att räkna på det här sättet, men du får inte en exakt siffra. För ett mer exakt resultatet räknar du istället enligt nästa metod.

Utförlig beräkning av reaktionssträcka

Om du vill ha en mer exakt beräkning så ska du använda en annan uträkningsmetod som inte exkluderar den sista siffran i hastigheten.

Formeln: s = (v * r) / 3.6

 • s = reaktionssträckan i meter
 • v = hastigheten
 • r = reaktionstiden
 • 3.6 = fast tal för omvandling från km/h till m/s

Om du kör i 50 km/h och har 2 sekunders reaktionstid så blir alltså uträkningen av reaktionssträcka följande:

(50 * 2) / 3.6 = 27.8 meter.

Vad är skillnaden på reaktionssträcka, bromssträcka och stoppsträcka?

Reaktionssträcka

Reaktionssträckan är avståndet fordonet förflyttas under hela din reaktionstid.

Reaktionssträckan påverkas av:

 • Trötthet
 • Sinnesnärvaro
 • Alkohol, droger, mediciner
 • Valmöjligheter (bromsa, styra undan)

Bromssträcka

Bromssträcka är sträckan bilen hinner förflyttas från det att du börjat bromsa tills dessa att bilen står still.

Bromssträckans längd påverkas av flera faktorer:

 • Vägens lutning
 • Väglaget (torrt, vått, frost, snö, is)
 • Skicket på fordonets bromsar
 • Kvaliteten på däcken
 • Fordonets tyngd och last

Stoppsträcka

Stoppsträckan är det totala avståndet du förflyttar dig under reaktionstiden och bromstiden.

Den totala stoppsträckan påverkas av allt som rör reaktionssträckan och bromssträckan.

Exempel på uträkningar av reaktionssträckan

För enkelhetens skull har vi räknat ut sträckan utan decimaler. Sträckan kan alltså variera med upp till en halvmeter i våra exempel.

Så lång är reaktionssträckan om du kör i...

30 km/h

 • 1 sekund: 8 meter
 • 2 sekunder: 17 meter
 • 3 sekunder: 25 meter

50 km/h

 • 1 sekund: 14 meter
 • 2 sekunder: 28 meter
 • 3 sekunder: 42 meter

70 km/h

 • 1 sekund: 19 meter
 • 2 sekunder: 39 meter
 • 3 sekunder: 58 meter

80 km/h

 • 1 sekund: 22 meter
 • 2 sekunder: 44 meter
 • 3 sekunder: 67 meter

90 km/h

 • 1 sekund: 25 meter
 • 2 sekunder: 50 meter
 • 3 sekunder: 75 meter

110 km/h

 • 1 sekund: 31 meter
 • 2 sekunder: 61 meter
 • 3 sekunder: 92 meter