Räkna ut median & medianvärde

Räkna procent Procent baklänges Räkna procent av Räkna ut kvadratmeter Alla artiklar

Vad är median?

Medianen är ett värde som representerar den mittersta punkten i en ordnad datamängd. Den används ofta som ett mått på central tendens, liknande medelvärde. Till skillnad från medelvärdet är medianen mindre känslig för extremvärden i datamängden.

Medianen kan vara ett lämpligt mått om observationer har en sned fördelning med många höga eller låga värden. I motsats till medelvärdet påverkas inte medianen av sådana extremvärden. - SCB

person som skriver med stiftpenna

Hur räknar man ut median?

Du behöver bara två enkla steg för att räkna ut ett medelvärde:

  1. Ordna alla värden: Ta alla värden i din datamängd och ordna dem i storleksordning, från det minsta till det största.
  2. Hitta det mittersta värdet: Om antalet värden i din datamängd är udda, är medianen det mittersta värdet. Om antalet värden är jämnt, är medianen medelvärdet av de två mittersta värdena.

Ett exempel (jämnt antal siffror):

Du har sex värden: 7, 15, 8, 13, 2, 19.

För att räkna ut medianen sorterar du alla nummer i storleksordning: 2, 7, 8, 13, 15, 19

Medianen är medelvärdet av de två mittersta siffrorna: (8 + 13) / 2

Medianen är alltså: 10,5

Ett exempel (ojämnt antal siffror):

Du har fem värden: 7, 15, 8, 13, 2.

För att räkna ut medianen sorterar du alla nummer i storleksordning: 2, 7, 8, 13, 15

Medianen är den mittersta siffran: 8

Formel för att räkna ut median

{(n + 1) ÷ 2}

n = antal värden i datamängden

Vanliga fel när man räknar ut median

Här är några vanliga misstag att undvika när du räknar ut medianen:

  • Glömmer att ordna värdena: Ett vanligt misstag är att glömma att ordna värdena i storleksordning. Kom ihåg att du alltid måste ordna värdena innan du kan hitta medianen.
  • Felaktigt räknar det mittersta värdet: När det finns ett jämnt antal värden i datamängden, glömmer vissa människor att räkna medelvärdet av de två mittersta värdena. De tar istället bara det mittersta värdet från listan, vilket inte är korrekt.
  • Felaktig hantering av saknade värden: Precis som med medelvärde, om du har saknade värden i din datamängd, måste du bestämma hur du ska hantera dem. Felaktig hantering av saknade värden kan påverka din beräkning av medianen.
statistik

Median är viktigt inom statistik och data

Medianen är ett mycket användbart verktyg inom statistiken och används för att bestämma det mittersta värdet i en given datamängd. Här är några specifika tillämpningar av medianen inom statistiken:

Text: Daniel Haaf

Publicerad: 2023-05-25

Uppdaterad: 2023-10-18