Räkna ut medelvärde (kalkylator)

Räkna ut medelvärdet med vår kalkylator

Medelvärdet är en representation av en uppsättning av liknande värden. Det är genomsnittet som ger en nära visning av vad hur stora värdena i gruppen är. Medelvärdet är bara tillförlitligt om inget värde sticker ut för mycket från mängden. Om ett eller flera värden är kraftigt avvikande så måste du använda ett medianvärde istället.

Vad är medelvärde?

Medelvärde, ofta kallat genomsnitt, är ett sätt att hitta en central punkt i en datamängd. Det är en av de mest använda formerna av central tendens inom statistik. För att beräkna medelvärdet adderar du alla värden och delar sedan summan med antalet värden.

Räkna matematik

Hur räknar man ut medelvärde?

Du behöver bara två enkla steg för att räkna ut ett medelvärde:

 • Addera alla värden: Ta alla värden i din datamängd och addera dem till en totalsumma.
 • Dividera med antalet värden: Dela totalsumman med antalet delvärden.

Ett exempel:

 1. Du har fem värden: 7, 15, 8, 13, 2.
 2. För att räkna ut medelvärdet adderar du alla värden: 7 + 15 + 8 + 13 + 2 = 45.
 3. Dividera summan 45 med antalet delvärden, som alltså är 5: 45 / 5 = 9.
 4. Medelvärdet är: 9

Formel för att räkna ut medelvärde

Medelvärde = summan av värdena / antal värden

Exempel: (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 4,2

Exempel på uträkning av medelvärde

Exempel 1: Längdhopp

Du tävlar i längdhopp och vill veta genomsnittet på hur långt du hoppade. Du vet exakt hur långt du har hoppat och hur många hopp du gjorde. Så här räknar du:

 1. Dina fem hopp gav följande resultat: 3.10, 3.25, 3.09, 2.97 och 3.33.
 2. Börja med att summera de fem talen: 3.10 + 3.25 + 3.09 + 2.97 + 3.33
 3. Dividera resultatet med antalet hopp: 15.74 / 5
 4. Medelvärdet är 3,15.

Exempel 1: Medelåldern

Ni är ett gäng kollegor som vill veta medelåldern i teamet. Ni skriver ner alla åldrar på en lapp och räknar ut medelvärdet. Så här räknar ni:

 1. Ni är totalt sex kollegor med följande åldrar: 19,25,29,33,49,55 och 56.
 2. Börja med att summera de sex åldrarna: 19 + 25 + 29 + 33 + 49 + 55 + 56
 3. Dividera resultatet med antalet hopp: 266 / 6
 4. Medelvärdet är 38.

Vanliga fel när man räknar ut medelvärdet

Att räkna ut medelvärdet är en ganska rak process, men det finns några vanliga misstag som kan göra att du får felaktiga resultat. Här är några vanliga fallgropar att vara medveten om:

 • Glömmer att räkna alla värden: Ett av de mest grundläggande felen är att helt enkelt glömma att inkludera alla värden i datamängden när du beräknar summan. Det här är så klart ett mindre bekymmer med få värden, men om du har en större lista att räkna ihop sä är det mycket enkelt att missa ett värde. Dubbelkolla!
 • Felaktig division: När du delar summan med antalet värden, var noga med att du verkligen delar med rätt antal. Ett enkelt divisionfel kan resultera i ett felaktigt medelvärde.
 • Förbise extremvärden: Medelvärdet påverkas av alla värden i datamängden, inklusive extremt höga eller låga värden. Om du har extremvärden i din datamängd kan medelvärdet bli missvisande. I dessa fall kan det vara lämpligt att också överväga andra mätvärden, som medianen eller modus.
 • Felaktig hantering av saknade värden: Om du har saknade värden i din datamängd, måste du bestämma hur du ska hantera dem. Ignorerar du dem helt och hållet, eller ersätter du dem med något annat värde (t.ex. medelvärdet av de befintliga värdena)? Felaktig hantering av saknade värden kan snedvrida ditt medelvärde.
 • Antar att medelvärdet representerar alla värden: Medelvärdet är bara ett sätt att sammanfatta en datamängd med ett enda värde. Det är viktigt att komma ihåg att medelvärdet inte nödvändigtvis representerar alla värden i datamängden. En hög eller låg punkt kan påverka medelvärdet så att det inte återspeglar den typiska punkten i datamängden.

Hur skiljer sig medelvärde från medianen?

Medan medelvärdet är summan av alla värden delat med antalet värden, är medianen det mittersta värdet i en ordnad datamängd. Om antalet värden är udda är medianen det mittersta värdet. Om antalet värden är jämnt är medianen medelvärdet av de två mittersta värdena.

Skillnaden mellan medelvärde och medianvärde blir viktig när det finns extremvärden eller utbrott i datan. Extremvärden kan påverka medelvärdet mycket mer än medianen. Så om du har en datamängd med extremvärden kan medianen vara ett mer representativt mått på central tendens.

Text: Daniel Haaf

Publicerad: 2023-05-25

Uppdaterad: 2023-10-18


Den här sidan är skriven av Daniel Haaf som har mer än 15 års erfarenhet som copywriter och content editor inom teknikbranschen. Förutom att skriva på rakna-ut.se så finns han även på haaf.se och allt-om-pengar.se. Innehållet på sidan är skapad efter bästa förmåga. Om du hittar felaktigheter eller vill tipsa om förbättringar så gör du det via om-sidan.