Valutaomvandlare

Valutaomvandlare Räkna procent Räkna procent baklänges Räkna procent av Alla artiklar

Omvandla valutor

Valutakursen idag:

Rak konvertering:

Inkl moms (25 %):

Dagskurs för vald valuta

SEK:

DKK:

NOK:

USD:

GBP:

EURO:

Exempel på populära valutakonverteringar

När du gör en valutakonvertering så fylls exemplen i automatiskt enligt den senaste valutakursen.


Värde Exkl moms Inkl moms
5 =
10 =
20 =
30 =
40 =
50 =
60 =
70 =
80 =
90 =
100 =


Värde Exkl moms Inkl moms
19 =
29 =
39 =
49 =
59 =
69 =
79 =
89 =
99 =


Värde Exkl moms Inkl moms
149 =
249 =
349 =
449 =
549 =
649 =
749 =
849 =
949 =


Värde Exkl moms Inkl moms
199 =
299 =
399 =
499 =
599 =
699 =
799 =
899 =
999 =

Hur fungerar valutakonvertering?

Om du någonsin har rest utomlands eller handlat på nätet från ett annat land har du förmodligen stött på begreppet valutakonvertering. Men vad innebär det egentligen och hur fungerar det? I det här inlägget ska vi förklara grunderna i valutakonvertering och ge dig några tips på hur du kan få bästa möjliga växelkurs när du behöver byta pengar.

Vad är valutakonvertering?

Valutakonvertering är processen att omvandla ett belopp i en valuta till ett motsvarande belopp i en annan valuta. Till exempel, om du vill veta hur mycket 1000 svenska kronor (SEK) är värda i euro (EUR), behöver du göra en valutakonvertering. För att göra det behöver du känna till växelkursen mellan de två valutorna.

Växelkursen är priset på en valuta i termer av en annan. Det visar hur mycket av den ena valutan som krävs för att köpa den andra. Växelkurser kan uttryckas som direkta eller indirekta kurser. En direkt kurs visar hur mycket av den inhemska valutan som krävs för att köpa en enhet av den utländska valutan. Till exempel, om den direkta kursen mellan SEK och EUR är 0,10, betyder det att 1 SEK = 0,10 EUR eller att det kostar 10 öre att köpa 1 eurocent. En indirekt kurs visar hur mycket av den utländska valutan som erhålls för en enhet av den inhemska valutan. Till exempel, om den indirekta kursen mellan SEK och EUR är 10,00, betyder det att 1 EUR = 10 SEK eller att man får 10 kronor för 1 euro.

För att göra en valutakonvertering behöver man alltså multiplicera beloppet i den ena valutan med växelkursen till den andra valutan. Om man vill konvertera från SEK till EUR använder man den direkta kursen och multiplicerar med 0,10. Om man vill konvertera från EUR till SEK använder man den indirekta kursen och multiplicerar med 10,00.

Exempel:

Sedlar i olika valutor

Hur bestäms växelkurser?

Växelkurser bestäms av utbud och efterfrågan på de olika valutorna på den globala marknaden som kallas forex (förkortning för foreign exchange). Forex är världens största finansiella marknad där över $6 biljoner handlas varje dag dygnet runt. På forex kan banker, företag, regeringar och privatpersoner köpa och sälja olika valutor mot varandra.

Värdet på en valuta beror på flera faktorer som ekonomisk tillväxt, inflation, räntor, politisk stabilitet och handelsbalans. När efterfrågan på en viss valuta ökar stiger också dess värde gentemot andra valutor. När utbudet överstiger efterfrågan sjunker värdet.

De flesta stora världsvalutor har flytande växelkurser vilket innebär att de ändras ständigt beroende på marknadskrafterna. Några exempel på sådana valutor är USD (amerikanska dollar), GBP (brittiska pund), JPY (japanska yen) och AUD (australiska dollar).

Varför behöver vi valutakonvertering?

Valutakonvertering behövs för att underlätta internationell handel och resor. När vi köper varor eller tjänster från ett annat land måste vi betala i den lokala valutan. När vi reser till ett annat land måste vi växla vår egen valuta till den lokala valutan för att kunna betala för boende, mat, transport och andra utgifter.

Valutakonvertering gör det också möjligt att jämföra priser och kostnader mellan olika länder och regioner. Det kan hjälpa oss att hitta de bästa erbjudandena och spara pengar på våra inköp och resor.

Vad är skillnaden mellan flytande och fast växelkurs?

Växelkursen är priset på en valuta i förhållande till en annan valuta. Det finns olika sätt att bestämma växelkursen, men de två vanligaste systemen är flytande och fast växelkurs.

Flytande växelkurs innebär att priset på en valuta bestäms av utbudet och efterfrågan på valutamarknaden. Det vill säga att valutan får röra sig fritt upp och ner beroende på hur många som vill köpa eller sälja den. Sverige har till exempel en flytande växelkurs för kronan .

Fast växelkurs innebär att priset på en valuta fixeras gentemot en annan värdemätare, till exempel ett annat lands valuta, en grupp av valutor eller en värdefull råvara som guld . Det betyder att landets centralbank måste ingripa på valutamarknaden för att hålla växelkursen stabil genom att köpa eller sälja den egna eller den utländska valutan.

Fördelen med flytande växelkurs är att landet kan bedriva en egen penningpolitik som passar dess ekonomiska situation, utan att behöva anpassa sig till andra länders politik. Nackdelen med flytande växelkurs är att den kan leda till stora svängningar i valutans värde, vilket kan skapa osäkerhet och risker för handeln och investeringarna.

Fördelen med fast växelkurs är att den underlättar handeln med andra länder genom att minska osäkerheten om priserna och eliminera spekulationer om framtida kursförändringar. Nackdelen med fast växelkurs är att landet förlorar möjligheten att använda penningpolitiken för att stabilisera sin ekonomi, utan måste följa den politik som gäller för referensvärdet.

Aktuell valutakurs via exchangerate-api.com

Datum för valutakurs: