Räkna ut semesterersättning med fast lön (kalkylator)

Räkna procent Procent baklänges Räkna procent av Räkna ut kvadratmeter Reaktionssträckan

Det gäller att du vet hur mycket semesterersättning du ska få när du har fast lön. Här går jag igenom allt du måste veta så att din ersättning blir rätt, oavsett om du har månadslön eller veckolön.

Det är viktigt att du inte litar fullt ut på din arbetsgivare när det kommer till semesterersättningen. En del gör fel i sina beräkningar vilket i värsta fall leder till att utbetalningen till ditt bankkonto blir mändre än vad du har rätt till.

Uträkning av ersättning för anställda med fast lön använder sammalöneregeln

Så här ser uträkningen ut för månadslön respektive veckolön:

Är du timanställd så ska du räkna på semesterersättningen här

Räkna på ersättning med månadslön

Din månadslön:

Klicka på knappen för att se resultatet

För att räkna ut semestertillägget när du har månadslön så multiplicerar du månadslönen med 0,43 procent.

Så enkelt är det.

Om du tjänar 20 000 kronor per månad så räknar du ut semestertillägget per dag så här:

20 000 x 0,0043 = 86 kronor per semesterdag, utöver din vanliga lön.

Du får alltså 2 150 kronor extra totalt med 25 dagars semester och 2 580 kronor om du har 30 semesterdagar.

Tjänar du istället 30 000 kronor så blir semestertillägget per dag följande:

30 000 x 0,0043 = 129 kronor per semesterdag, utöver din vanliga lön.

Totalt på året blir ersättningen 3 225 kronor i semestertillägg med 25 semesterdagar och 3 870 kronor med 30 semesterdagar.

Svårare än så är det inte.

Räkna på ersättning med veckolön

Din veckolön:

Klicka på knappen för att se resultatet

Om du har veckolön så skiljer sig uträkningen lite. Veckolönen multiplicerar du med 1,82 procent för att matcha uträkningen för månadslön.

Så om du har en veckolön på 4 725 kronor så räknar du ut semestertillägget så här:

4 725 x 0,0182 = 86 kronor i semestertillägg per semesterdag.

Skruvar vi upp lönen till 7 100 kronor per vecka så ser uträkningen ut så här:

7 100 x 0,0182 = 129 kronor i tillägg per semesterdag.

Busenkelt!

Viktigt att tänka på om sammalöneregeln

Det finns några viktiga saker att tänka på om sammalöneregeln.

De första är att semesterlönen baseras på din månadslön alternativt veckorlön, inklusive fasta lönetillägg som skift- eller jourtillägg samt semestertillägget.

Det andra är att sammalöneregeln undantas om du som anställd:

  • inte har veckolön eller månadslön (exempelvis om du har timlön eller tvåveckorslön)
  • har regelbundet har en fast och en rörlig del, där den rörliga delen är minst 10 procent av den sammanlagda lönen under semesteråret
  • har en varierande sysselsättningsgad under intjänandeåret
  • har en sysselsättningsgrad som är förändrad mellan intjänanadeåret och semesteråret
  • har haft frånvaro som inte är semesterlönegrundande

Om du omfattas av någon av punkterna ovan så ska du stället räkna med procentregeln.

Om du arbetar på provision och får övertidsersättning

Vad händer om du har rörliga lönedelar, som provision och övertidsersättning? Då måste dessa delar beräknas med 12 procent om du har 25 semesterdagar.

Eftersom beräkningen görs på de sammanlagda rörliga lönedelarna under semesteråret så görs utbetalningen normalt en månad efter semesterårets utgång.

Du kan alltså inte räkna med att semesterlönen räknas ut när du har din huvudsemester.