BMI-räknare för nya uträkningsmetoden

BMI-räknare som är enkel att använda och bra information om vad Body Mass Index är. Här får du veta allt du måste veta om BMI och hur det fungerar för just dig. BMI ska inte förväxlas med BMR som anger förbränningen av kalorier i vila. Räkna ut ditt BMR här.

Vad betyder mitt BMI?

BMI under 18,5: Underviktig

Med ett BMI under 18,5 så kan du vara underviktig. Det ökar risken för ätstörningar och du kan må bra av att gå upp i vikt. Ett tips är att kontakt en vårdcentral för att prata med läkare om den bästa vägen framåt. Ett annat tips är att prata med en dietist som kan ge bra rådgivning.

BMI 18,5 – 25: Normalviktig

Med ett BMI mellan 18,5 och 25 så anses du ha en normal och hälsosam vikt för din längd. Du vill om möjligt hålla dig inom dessa gränsvärden genom att vara aktiv och äta rätt. Vardagsmotion räcker långt för de flesta.

BMI 25 – 30: Överviktig

Med ett BMI mellan 25 och 30 så kan du vara överviktig. I den här skalan så anses riskerna för viktrelaterad ohälsa öka. Exempel på problem som kan uppstå finns förhöjt blodtryck, diabetes typ 2 och förhöjda blodfetter. Du kan motverka problemen genom fysisk aktivitet och korrekt näringsintag. Kontakta dietist eller läkare för rådgivning.

BMI 30.0 och mer: Fetma

Med ett BMI över 30 ökar risken för sjukdomar betydligt. Bland annat är du i farozonen för högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och blodfettsrubbningar. Det är viktigt att du pratar med läkarvåden och dietist för korrekt vägledning kring hur du minskar ditt BMI, och därmed minskar riskerna.

Vad är ett BMI?

BMI är en förkortning av Body Mass Index och anger förhållandet mellan din vikt och längd. Det är ett sätt att avgöra om din vikt är för hög eller låg i förhållande till kroppslängden.

Ett normalt BMI som indikerar ett hälsosamt förhållande mellan vikt och längd är mellan 18,5 och 24,9 enligt WHO.

Om du har väsentligt högre eller lägre värde än normalnivåerna så är risken högre att du drabbas av olika hälsorisker. Exempel på det är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och högt blodtryck.

Måttband

Undervikt och övervikt

Kategori Intervall (BMI)
Onaturligt underviktig 0 – 14,9
Betydligt underviktig 15 – 17,9
Aningen underviktig 18 – 18,9
Normal vikt 19 – 24,9
Aningen överviktig 25,0 – 29,9
Betydligt överviktig 30,0 – 34,9
Svårt överviktig 35,0 – 39,9
Allvarligt överviktig 40,0 eller mera

Gränsvärdena ändras med din ålder

Tänk på att gränsvärderna för BMI ändras med din ålder.

Om du är mer än 50 år så ändras skalan uppåt, vilket betyder att ett högre BMI-värde är normalt och inte en indikation på övervikt. Enligt webbsajten Kry är 25-30 ett normalt värde för en 70-åring, medan ett värde under 22 kan vara ett tecken på undernäring.

Förstå att alla siffror är ungefärliga och är inte är en hundraprocentig representation av din verklighet. Värdet du får är en indikation och du måste prata med din läkare om vill ha bättre förståelse kring resultatet och vad det betyder för dig.

Så räknar du ut BMI

Den klassiska formeln för att räkna ut ett BMI är följande: vikt / (höjd x höjd) x 10000 . Uträkningsmetoden härstammar från 1840-talet och är den klassiska metoden som i princip alla använder sig av för dess enkelhet.

Här är ett praktiskt exempel. Om du väger 77 kilogram och är 172 centimeter lång så ser uträkningen ut så här: 77 / (172 x 172) x 10000. Det ger dig ett BMI på 26.

Det finns ett annat, mer avancerat sätt att räkna ut ett BMI och som ska vara mer korrekt. Nick Trefethen är professior på universitetet i Oxford och han publicerade i The Economist ett alternativ med en mer modern uträkningsmetod.

Enligt Trefethen så passar inte den vanliga metoden i en modern värld eftersom människans kropp inte skalar linjärt när den växer. Med en något justeras formel där exponenten ändras från 2 till 2.5 så blir mätvärdet mer korrekt.

Löpare i öknen

Då ska du INTE använda BMI-räknaren

Det finns flera anledningar till varför du inte ska använda BMI som ett mätvärde kring din hälsa. Bland annat ska du inte använda räknaren om du är en långdistanslöpare, är gravid, är en muskelbyggare eller pensionär. Det är inte heller lämpligt om du är ett barn.

Anledningen är att BMI inte tar någon hänsyn till om kroppsvikten är till större delen muskelmassa eller fett. För räknaren (och dig) så är det bara ett nummer. För gravida kvinnor ändras kroppskompositionen under graviditeten vilket gör BMI till ett oanvändbart värde.

Text: Daniel Haaf

Publicerad: 2023-10-07

Uppdaterad: 2023-10-07


Källa till BMI-formeln

Den här sidan är skriven av Daniel Haaf som har mer än 15 års erfarenhet som copywriter och content editor inom teknikbranschen. Förutom att skriva på rakna-ut.se så finns han även på haaf.se och allt-om-pengar.se. Innehållet på sidan är skapad efter bästa förmåga. Om du hittar felaktigheter eller vill tipsa om förbättringar så gör du det via om-sidan.