Customer lifetime value (livstidsvärde)

Räkna ut LTV (HYPOTHETICAL MAX) med vår enkla miniräknare

Uträkningar

Fyll i fälten ovan för att automatiskt räkna ut AOV, LTV och Hypo.Max.

Pris (aov): Genomsnittspris = OMS / Antal kunder
LTV: Livstids värde av en kund = AOV / % churn

Vad är Customer Lifetime Value (CLV)?

Customer Lifetime Value kan förkortas till CLV och kallas för "livstidsvärde" på svenska. Det är ett sätt att mäta kunders värde över tid. Genom att räkna ut ett CLV är det enklare att skapa lönsamhet genom att hitta rätt kunder till bolaget.

Idag räcker det inte att räkna på enskilda transaktioner där kunder bidrar kortsiktigt. Det är viktigt att hitta "rätt" kunder som tillför ett större värde till bolaget under längre tid.

Det kan exempelvis vara att kunden skaffar en årsprenumeration på en filmtjänst eller ett gym, eller att kunden köper nya prylar från en butik vid upprepade gånger under en period.

Ett bolag som har visat sig mycket effektivt på att skaffa nya kunder och behålla dem är Amazon. Bland annat genom att skapa ett stort mervärde i sina många tilläggstjänster som Amazon Prime.

Customer Lifetime Value är ett sätt att bygga en lead generation strategi för bolaget. En välgrundad strategi kan bland annat användas till optimering av webbsajten, effektivare content marketing, marknadsföring via mejl och högre avkastning på annonsering.

Varför är Customer Lifetime Value (CLV) viktigt?

Det är viktigt att förstå vad Customer Lifetime Value är och vad man kan använda det till. Rätt använt så är CLV ett viktigt verktyg för att skapa en större lönsamhet i bolaget över tid. När du har ett CLV-värde så kan du bland annat använda det till följande:

 1. Optimering av marknadsföringsbudget: Med kunskap om CLV kan företag optimera sin marknadsföringsbudget genom att tilldela resurser till de kundsegment som förväntas ge mest värde över tid.
 2. Kundsegmentering: CLV kan hjälpa till att identifiera och segmentera högvärdiga kunder. Detta kan vara användbart för att utforma skräddarsydda erbjudanden eller kampanjer för dessa kunder, vilket kan öka kundlojaliteten och försäljningen.
 3. Förbättrad kundservice: Genom att identifiera högvärdiga kunder kan företag erbjuda dem förbättrad kundservice, vilket kan leda till högre kundnöjdhet och lojalitet.
 4. Förutsäga framtida försäljning: Genom att veta CLV kan företag förutsäga framtida försäljning och intäkter, vilket kan hjälpa till att planera och budgetera för framtiden.
 5. Minska kundavhopp: Genom att förstå vilka faktorer som bidrar till en hög CLV, kan företag arbeta för att minimera kundavhopp (churn) genom att fokusera på att förbättra dessa områden.
Grafräknare

Den enkla uträkningen - ett exempel

Låt oss säga att du har en kund som startar en prenumeration på din ljudbokstjänst. Kunden betalar 69 kronor per månad och är en betalande prenumerant i totalt fyra år.

För att locka in kunden till din ljudbokstjänst så spenderade du 233 kronor på annonsering via Google Ads.

Du räknar ut kundens livstidsvärde genom att göra följande:

 1. Börja med att räkna ut hur mycket värde kunden har tillfört ditt bolag. Det gör du genom att multiplicera 69 med antalet betalande månader: 69 x 48 = 3 312 kronor
 2. För att räkna ut det totala CLV-värdet så måste du dra ifrån alla kostnader, i det här fallet annonskostnaderna. Subtrahera 233 kronor från 3 312 kronor: 3 312 - 233 = 3 079 kronor

Kundens livstidsvärde är alltså 3 079 kronor.

När du har livstidsvärdet så kan du jämföra det med det genomsnittliga värdet för dina kunder.

Formeln för att räkna ut Customer Lifetime Value

Om du vill räkna ut livstidsvärdet på ett mer korrekt och tillförlitligt sätt så finns en mer avancerad formel än exemplet ovan.

Det finns faktiskt två formler där den ena bygger på användandet av historisk data och den andra på en förutsägning av framtida spendering.

Historisk data

För att räkna ut livstidsvärdet baserat på historisk data så är det enkelt. Du behöver bara multiplicera det totala transaktionsvärdet för kunden med din genomsnittliga bruttomarginal.

Förutsägelse av spendering

Om du vill räkna ut livstidsvärdet genom att förutsäga hur mycket pengar kunden kan spendera så blir det betydligt mer avancerat.

Formen är enligt följande:

CLV = AOV x F x GM x (1/CR)

Ser det knepigt ut? Ta det lugnt, här är vad formeln faktiskt innehåller:

 • Genomsnittligt beställningsvärde (Average Order Value, AOV) = Total försäljningsintäkt / Totalt antal beställningar
 • Bruttomarginal (Gross Margin, GM) = (Totala försäljningsintäkter – Kostnaden för sålda varor) / Total försäljningsintäkt
 • Churn Rate (CR) = (Antal kunder som slutar – Antal kunder som startar) / Antal kunder som startar
 • Kundens livstidsperiod = 1 / CR
 • Köpfrekvens (F) = Totalt antal beställningar / Totalt antal kunder

Ett praktiskt exempel

Låt oss säga att ditt bolag totala försäljningsintäkter på 5 000 000 kronor baserat på 11 679 beställningar. Ordrarna har lagts av totalt 10 554 kunder.

 • Det genomsnittliga ordervärdet är 5 000 000 / 11 679 = 428 kronor per order
 • Med 10 554 kunder så har är köpfrekvensen 11 679 / 10 554 = 1,11
 • Bolagets kostnad för de sålda varorna är 800 000 kronor vilket ger en bruttomarginal på (5 000 000 - 800 000) / 5 000 000 = 0,84
 • Bolagets "Churn Rate" är 20 procent för en livstidsperiod för kunderna: 1 / 0,20 = 5

Du kan nu mata in alla siffrorna i formeln för att räkna ut livstidsvärdet:

CLV = 428 x 1,11 x 0,84 x 5

Det totala livsvärdet per kund är: 1 995 kronor