Prioritera enklare med ICE Scoring Model (kalkylator)

Gör det enkelt att prioritera dina projekt och uppgifter

ICE-modellen är ett sätt att enkelt och snabbt prioritera olika uppgifter. Målet är inte att skapa en djupgående, avancerad prioritering som sätter en definitiv målsättning, utan att få en grundläggande koll på det som är viktigt.

ICE står för Impact (Påverkan), Confidence (Tillförsikt) och Ease (Lätthet). Vad det betyder förklarar jag här under. För att räkna ut ett ICE-värde till prioritieringen används en poängskala från 1 till 10. De tre delarna får var sitt poäng som sedan multipliceras med varandra.

Slutpoängen avgör prioriteringen. Eller, du får en känsla av hur du bör kolla på prioriteringen och sedan väga in fler aspekter för att bilda dig en korrekt uppfattning om hur man går vidare i exempelvis ett projekt.

Räkna ut prioriteringen här

Impact, Confidence och Ease

Vad betyder egentligen de tre orden som bygger upp ICE-värdet? Hur sätter du ett värde och vad innebär det? Här är en enkel förklaring samt den svenska översättningen till varje ord.

Impact (Påverkan)

Hur stor påverkan kommer initiativet / funktionen att ha för användaren? Hur kommer det att hjälpa dig att nå dina mål?

1 → Mycket låg påverkan
2 - 5 → Minimal påverkan
6 - 7 → Mätbar påverkan
8 - 10 → Betydande påverkan

Confidence (Tillförsikt)

Hur stor tillförsikt har du att den här funktionen kommer att välkomnas? Hur riskabelt är det att investera i detta? Vanligtvis stöder du upp detta med dataanalys, feedback från tidigare projekt eller båda!

1 → Mycket låg tillförsikt
2 - 5 → Minimal tillförsikt
6 - 7 → Mätbar tillförsikt
8 - 10 → Betydande tillförsikt

Ease (Lätthet)

Hur mycket kommer den här funktionen att påverka teamets arbetsbelastning? Kommer de att behöva arbeta intensivt med den i flera månader eller bara några veckor?

1 - 2 → Lång tidsram (dvs. mer än ett kvartal av året)
3 - 5 → Betydande tidsram (dvs. 2 till 3 månader)
6 - 7 → Minimal tidsram (dvs. 1 månad)
8 - 10 → Kort tidsram (dvs. 2 veckor)

Så räknar du ut ICE-värdet

Det högsta ICE-värdet du kan få är 1 000. Ju högre siffran är, desto större är sannolikheten att du projektet ska prioriteras framför annat.

För att räkna ut ett värde multiplicerar du Impact, Confidence och Ease.

Exempelvis bedömer du att projektets påverkan har en hög påverkan och sätter värdet 7. Du tror riktigt mycket på projektet och sätter värdet 9, men tidsramen är betydande vilket ger värdet 3.

För att få ut ICE-värdet är uträkningen: 7 x 9 x 3 = 189.

Låt oss nu anta att du har ett annat projekt med låg påverkan, hög tillförsikt och mycket kort tidsram. Värdena kan då vara 3, 8 och 9 = 216. Det här projektet bör alltså, med annat inräknat, prioriteras högre än det andra.

Text: Daniel Haaf

Publicerad: 2024-02-16

Uppdaterad: 2024-02-16


Den här sidan är skriven av Daniel Haaf som har mer än 15 års erfarenhet som copywriter och content editor inom teknikbranschen. Förutom att skriva på rakna-ut.se så finns han även på haaf.se och allt-om-pengar.se. Innehållet på sidan är skapad efter bästa förmåga. Om du hittar felaktigheter eller vill tipsa om förbättringar så gör du det via om-sidan.