Hundår – så gammal är hunden i människoår (omvandlare)

Räkna procent Procent baklänges Räkna procent av Räkna ut kvadratmeter Alla artiklar

Se hundens ålder i människoår


Klicka på knappen för att se resultatet

Hoppa till en färdig tabell med alla åldrar här

hund

Det har länge varit känt att man kan räkna ut hundens ålder i människoår genom att multiplicera åldern med sju. Att det går sju hundår på ett människoår. Men visste du att det är en myt?

Det finns faktiskt inget som säger att sju hundår skulle motsvara ett människorår. Ingen forskning har kunnat bevisa att så är fallet.

Däremot finns en betydligt knepigare, matematisk formel som forskare på Cold Spring Harbor Laboratory säger är betydligt mer korrekt. Den är inte hundraprocentig, men den ger ett mer tillförlitligt resultat.

Tips: Räkna antal dagar mellan två datum

Så räknar du ut hundår i människoår

Formeln är: Människoår = 16 * ln(hundår) + 31

Den stora skillnaden mot det gamla och felaktiga räknesättet är att forskarna säger att hundens ålder inte ökar linjärt. Istället ökar åldern mycket snabbt de första åren och ökningen avtar ju äldre hunden blir.

Formeln som används tar med det i beräkningarna så att den naturliga logaritmen (ln) för hundens ålder hittas och multipliceras med 16. Vi lägger därefter till 31 för att få det korrekta svaret.

De olika åldersstadierna för en hund

Hundens riktiga ålder bestäms med epigenetik

Forskare har använt epigenetik, en gren inom genetisk forskning, för att bestämma åldern på människans bästa vän - hunden.

Genom att analysera kemiska strukturer i DNA, kallade metyleringar, kan forskare uppskatta åldern hos hundar baserat på jämförelser med mänsklig åldrande.

Dessa metyleringar kan förändras under hundens liv på grund av faktorer som kost och stress. Denna metod kan ge oss en bättre förståelse för hur hundar åldras och kan vara till nytta inom bland annat veterinärkåren.

hund

Tabell med hundår till människoår

Här är en tabell som visar åldrarna med den nya uträkningen som man bör använda. Du akn använda omvandlaren högst upp på sidan för fler hundår.

Hundens ålder Mänsklig ålder
1 hundår31 människoår
2 hundår42,1 människoår
3 hundår48,6 människoår
4 hundår53,2 människoår
5 hundår56,8 människoår
6 hundår59,7 människoår
7 hundår62,1 människoår
8 hundår64,3 människoår
9 hundår66,2 människoår
10 hundår67,8 människoår
11 hundår69,4 människoår
12 hundår70,8 människoår
13 hundår72 människoår
14 hundår73,2 människoår
15 hundår74,3 människoår
16 hundår75,4 människoår
17 hundår76,3 människoår
18 hundår77,2 människoår
19 hundår78,1 människoår
20 hundår78,9 människoår
21 hundår79,7 människoår

Faktaruta

Vad är "naturliga logaritmen"?

Den naturliga logaritmen (ln) är en logaritm med basen e. Det betyder att ln av ett tal är den exponent som e ska upphöjas till för att få talet. Talet e är ett irrationellt tal med ett oändligt antal decimaler.

Närmevärdet med sju decimaler är 2,7182818.

Talet e kan jämföras med Pi (π). Där Pi representerar den konstant som motsvarar förhållande mellan omkretsen och diametern i en cirkel, kan talet e beskrivas som den konstant som ger att då den utgör basen till en exponentialfunktion.

Hur gammal är världens äldsta hund?

Hur gammal kan en hund bli? Svaret på den frågan är just nu: 29,5 hundår eller 85 människoår.

Så gammal blev en australian cattledog som hetter Bluey och åldern gjorde att hunden förevigades med sitt namn i Guiness rekordbok.

Normalt blir hundar inte äldre än cirka 14 hundår, eller 73 människoår.

Vilka hundraser lever längst?

Visste du att snittåldern för en hund är 13,7 år? Eller 73,2 människorår. Det avslöjar en forskningsrapport från 2018 som släpptes av Japanese Society of Veterinary Science.

Forskarnar undersökte 12 039 begravda och kremerade hundar från flera olika djurkyrkogårdar i Tokyo, Japan, för att fastställa deras ålder.

I undersökningen omfattades 19 renrasiga hundraser och ett antal blandraser. De senare delades in i två viktklasser för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt.

Hundarna som lever längst är...

Hur gammal kan en Chihuahua bli?

En mycket populär hundras är Chihuahua. Intresset för hundrasen har exploderat på senare år och många undrar hur gamla de kan bli.

Snittåldern för hundrasen Chihuahua är 11,8 år, eller cirka 71 människoår. Siffrorna bygger på en undersökning av 1 079 Chihuahuor.

Den äldsta hunden som undersöktes av forskarna blev hela 21,7 hundår, eller nära 80 människoår.

Tips: Räkna ut åldern från ett födelsedatum här

Källhänvisningar